Kursy

Home   /   Kursy

KURSY

Nasza szkoła objęta jest patronatem renomowanego wydawnictwa Macmillan Education. Stanowi to gwarancję stosowania przez nas wysokiej jakości podręczników i słowników, oprogramowania do tablic interaktywnych, materiałów audio i video oraz innych materiałów dydaktycznych.

Zachęcamy Nowych Uczniów do zrobienia testu poziomującego (dostępny na naszej stronie) – dzięki temu, mogą Państwo zaoszczędzić dużo czasu:)!

ZAPISÓW MOŻNA DOKONAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ BEZ KONIECZNIŚCI PRZYCHODZENIA DO SZKOŁY – PROSIMY O KONTAKT (SMS/TEL/FB/MAIL) W TEJ SPRAWIE

W późniejszym terminie w celu dokonania zapisów prosimy o kontakt tel/FB/sms/mail.

Kurs ogólny

Nastawienie na komunikację ustną, czytanie i słuchanie ze  zrozumieniem, pisanie tekstów użytkowych oraz praca nad poprawnością gramatyczną. Doskonalenie zakresu słownictwa w kontekście oraz słownictwa tematycznego.  Nauka rozmaitych technik uczenia się języka.

Kurs maturalny

Zajęcia przygotowujące do części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego. Ponadto praca nad komunikatywnym użyciem języka.  Nauka strategii uczenia się i strategii wykonywania zadań maturalnych.

Angielski zawodowy

Skierowany do osób, które planują wyjazd za granicę w celu podjęcia pracy. W przypadku wyjazdu za granicę w trakcie trwania kursu, możliwość kontynuacji zajęć przez Internet (np. Skype).

Angielski biznesowy

Komunikacja ustna i pisemna w kontekście biznesowo-biurowym. Praca z tekstami w tematyce zawodowej . Rozwijanie zakresu słownictwa. Gramatyka nauczana w sposób pośredni (praktyczny).

Maluchy – Przedszkolaki

Zajęcia prowadzone są w takiej formie, w jakiej dzieci uczą się języka angielskiego jako języka ojczystego. Dzieci nie są uczone pojedynczych wyrazów, których nie byłyby później później w stanie złożyć w wypowiedź, lecz całych wyrażeń. Nauka jest silnie stymulowana poprzez użycie tablicy multimedialnej, najrozmaitszych materiałów dodatkowych oraz poprzez wszechstronne zaangażowanie zmysłów i emocji dzieci. W taki sposób następuje naturalne „wchłanianie” języka, jednocześnie zajęcia odbywają się w atmosferze pełnej uśmiechu i zabawy. Lektor prowadzący zajęcia ma gruntowne przygotowanie zarówno filologiczne jak i metodyczne do pracy z małymi dziećmi.

Zajęcia indywidualne

Indywidualne ustalenia.

TYP KURSU

LICZBA GODZIN

Kurs ogólny (wszystkie grupy wiekowe)

90min./1 x tyg.

Kurs maturalny

90min./1 x tyg.

Angielski zawodowy

90min./1 x tyg.

Angielski biznesowy

90min./1 x tyg.

Maluchy – Przedszkolaki

45 min./2 x tyg.

Zajęcia indywidualne

Ustalenia indywidualne