Kursy

Home   /   Kursy

KURSY

Nasza szkoła objęta jest patronatem renomowanego wydawnictwa Macmillan Education. Stanowi to gwarancję stosowania przez nas wysokiej jakości podręczników i słowników, oprogramowania do tablic interaktywnych, materiałów audio i video oraz innych materiałów dydaktycznych.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/18

01.09.2017 (PIĄTEK)

04.09 – 07.09.2017 (PON-CZW)

GODZINY ZAPISÓW: 17:00-18:30

ZAPISY W PÓŹNIEJSZYCH TERMINACH – PROSIMY O KONTAKT (EMAIL/SMS)

Kurs ogólny

Nastawienie na komunikację ustną, czytanie i słuchanie ze  zrozumieniem, pisanie tekstów użytkowych oraz praca nad poprawnością gramatyczną. Doskonalenie zakresu słownictwa w kontekście oraz słownictwa tematycznego.  Nauka rozmaitych technik uczenia się języka.

Kurs maturalny

Zajęcia przygotowujące do części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego. Ponadto praca nad komunikatywnym użyciem języka.  Nauka strategii uczenia się i strategii wykonywania zadań maturalnych.

Angielski zawodowy

Skierowany do osób, które planują wyjazd za granicę w celu podjęcia pracy. W przypadku wyjazdu za granicę w trakcie trwania kursu, możliwość kontynuacji zajęć przez Internet (np. Skype).

Angielski biznesowy

Komunikacja ustna i pisemna w kontekście biznesowo-biurowym. Praca z tekstami w tematyce zawodowej . Rozwijanie zakresu słownictwa. Gramatyka nauczana w sposób pośredni (praktyczny).

Maluchy – Przedszkolaki

Zajęcia prowadzone są w takiej formie, w jakiej dzieci uczą się języka angielskiego jako języka ojczystego. Dzieci nie są uczone pojedynczych wyrazów,których nie są później w stanie złożyć w wypowiedź, lecz całych wyrażeń. Nauka jest silnie stymulowana poprzez użycie tablicy multimedialnej, zaangażowanie zmysłów i emocji dzieci. W taki sposób następuje naturalne „wchłanianie” struktur językowych  i słownictwa.

Zajęcia indywidualne

Zajęcia prowadzone są w takiej formie, w jakiej dzieci uczą się języka angielskiego jako języka ojczystego. Dzieci nie są uczone pojedynczych wyrazów,których nie są później w stanie złożyć w wypowiedź, lecz całych wyrażeń. Nauka jest silnie stymulowana poprzez użycie tablicy multimedialnej, zaangażowanie zmysłów i emocji dzieci. W taki sposób następuje naturalne „wchłanianie” struktur językowych  i słownictwa.

TYP KURSU

LICZBA GODZIN

CENA

Kurs ogólny (wszystkie grupy wiekowe)

2×60 min./tyg. (65×60 min./rok szkolny)

1650zł(wrzesień-czerwiec) 10 rat x 165zł

Kurs maturalny

2×60 min./tyg. (65×60 min./rok szkolny)

1650zł(wrzesień-czerwiec) 10 rat x 165zł

Angielski zawodowy

2×60 min./tyg. (65×60 min./rok szkolny)

1650zł(wrzesień-czerwiec) 10 rat x 165zł

Angielski biznesowy

2×60 min./tyg. (65×60 min./rok szkolny)

1650zł(wrzesień-czerwiec) 10 rat x 165zł

Maluchy – Przedszkolaki

2×50 min./tyg. (68×45 min./rok szkolny)

1650zł(wrzesień-czerwiec) 10 rat x 165zł

Zajęcia indywidualne

Ustalenia indywidualne

Ustalenia indywidualne