Course details

Home   /   Maluchy-Przedszkolaki

Course Information

  • :

Maluchy-Przedszkolaki

kursy

Zajęcia prowadzone są w takiej formie, w jakiej dzieci uczą się języka angielskiego jako języka ojczystego. Dzieci nie są uczone pojedynczych wyrazów,których nie są później w stanie złożyć w wypowiedź, lecz całych wyrażeń.