Course details

Home   /   Angielski biznesowy

Course Information

  • ANGIELSKI BIZNESOWY:
  • Price 1650

Angielski biznesowy

MAGDA HAJDEL-DROŻAŃSKA kursy

Komunikacja ustna i pisemna w kontekście biznesowo-biurowym. Praca z tekstami w tematyce zawodowej . Rozwijanie zakresu słownictwa. Gramatyka nauczana w sposób pośredni (praktyczny).